door | jun 22, 2021

Het roer gaat om in de EU, de nieuwe commissie heeft nieuwe doelen gesteld voor de komende jaren met het “Farm – Fork” Strategisch plan voor de landbouw. (Engelse versie)

“De Farm to Fork-strategie sluit aan bij de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en is ook gericht op het wereldwijd verhogen van de productie normen. Ook door middel van een internationaal samenwerking- en handelsbeleid, zodat de ecologische transitie niet wordt gecompenseerd door de externalisering van niet-duurzame praktijken in andere regio’s. Lees meer op de website van Slowfood

Een aantal ontwikkelingen worden gezien als essentiele onderdelen om de gestelde doelen in dit beleidsplan te halen:

Doelstellingen.

  1. Zorgen voor duurzame voedselproductie.
  2. Zorgen voor voedselzekerheid
  3. Stimuleren van duurzame voedselverwerking in: groothandel, detailhandel, horeca en voedseldiensten
  4. Bevordering van duurzame voedselconsumptie en vergemakkelijking van de overgang naar gezonde, duurzame voeding
  5. Vermindering van voedselverlies en -verspilling Bestrijding van voedselfraude in de voedselvoorzieningsketen

Door o.a.

  • een vermindering met 50% van het gebruik en risico van chemische bestrijdingsmiddelen en het gebruik van meer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen met 50% tegen 2030
  • een vermindering van het verlies aan nutriënten met minstens 50%, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de vruchtbaarheid van de bodem niet verslechtert. Dit zal het gebruik van meststoffen tegen 2030 met minstens 20% verminderen
  • een vermindering van de totale EU-verkoop van antimicrobiële stoffen voor landbouwhuisdieren en aquacultuur met 50% tegen 2030 (b.v. antibiotica)
  • het bereiken van 25% biologische landbouw in 2030.